Urinary Care מזון יבש מיני כלבים

מסייע בהגנה על מערכת השתן
ומפחית את הסיכוי להיווצרות
אבנים בכליות
מעלה את תדירות
ההשתנה ומדלל את
השתן
21% מבעלי הכלבים
שנבדקו דיווחו על מתן
שתן דליל יותר ע"י הכלב

מזון יבש מותאם
לכלבים מגזע קטן
הנוטים לרגישויות
במערכת השתן
מעל גיל 10 חודשים

85.00155.00